Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Meny
Produkter och lösningar Utställningar Blogg Aktuellt Om oss Lediga tjänster Kontakt

Nya Air-Assist ökar patientsäkerheten och förebygger arbetsrelaterade skador

Kari Mäkipää

Produktchef

Lyftfri patientförflyttning med nya Pink Pad Air-Assist

Pink Pad-produktfamiljen har utökats med nya Pink Pad Air Assist. Det är en vida känt att patientförflyttningar i operationssalen, kräver både skicklighet och styrka. Arbetsställningarna är inte alltid de mest ergonomiska. Ju tyngre patient, desto mer krävande är förflyttningen. Det finns kanske inte tillräckligt med personal vid alla tider på dygnet för att utföra säkra förflyttningar. Möjligheten till olyckor för både patienter och personal kan inte helt uteslutas, även om man försöker använda de mest ergonomiska arbetsställningarna.

Xodus Medical har utvecklat Pink Pad Air Assist för just dessa svåra och krävande patientförflyttningar. Liksom de redan bekanta Pink Pad positioneringsmadrasserna kan Air-Assist användas i olika operationspositioner. Positioneringsmadrassen skyddar patienten från tryckskador genom att fördela patientens vikt över en stor yta. Tryckskador är besvärliga eftersom de eller deras potentiella bildningspunkter kanske inte ens kan upptäckas i operationssalen eller i uppvaket efter operation. Tryckskadoruppstår ofta med fördröjning. Pink Pad hjälper till att skydda patienter från tryckskador. Patienten rör sig inte på operationsbordet i förhållande till positioneringsmadrassen – även vid skarpa lutningar. Således behövs inga stopp vid axlarna eller nacken. Patienten skyddas från potentiella nervskador, t.ex. i plexusområdet. Alla egenskaper hos Pink Pad finns även i nya Air-Assist.

Förutom dessa egenskaper har Pink Pad Air-Assist en luftmadrass på undersidan. Tack vare luftmadrassen lyfts patienten från operationsbordet så att förflyttning går smidigt, enkelt och med minimal ansträngning. Målet har varit att skapa en positioneringsmadrass som säkerställer smidiga patientförflyttningar och även skyddar personalen från potentiella skador vid förflyttningar och rörelser. En ryggsträckning i en situation där personalen redan är begränsad är en för mycket. Sjukskrivningar är inte heller gratis – de ökar kostnaderna. För att förhindra dessa situationer har Pink Pad Air-Assist utvecklats.

Hur fungerar Pink Pad Air-Assist?

Strukturen för Pink Pad Air-Assisr är följande: mot patienten finns en vanlig Pink Pad positioneringsmadrass. Positioneringsmadrassen är ansluten till en luftmadrass. Med en separat luftpump fylls luftmadrassen och patienten lyfts från sängen eller operationsbordet. En kraftig luftström blåser ut från små hål på undersidan av luftmadrassen, vilket lyfter Air-Assist-madrassen från ytan. Friktionen minskar och luftkudden kan lätt flyttas på operationsbordet utan större ansträngning. Det kan finnas hundratals kilo vikt på madrassen och ändå kan ett par personer säkert och enkelt flytta och förflytta patienten. Man kan säga att Air-Assist tjänar både patientens och personalens intressen och ökar säkerheten i patientvården.

Vi på Steripolar vill satsa på bästa möjliga vård för patienten. Med Pink Pad Air Assist kombineras det bästa för både patienten och vårdpersonalen. Vi ökar säkerheten för patienten i utmanande situationer och skyddar personalen från arbetsrelaterade skador. Vi undviker mänskligt lidande och sparar pengar under ökande kostnader. Detta tror jag gynnar oss alla!

Upptäck alla Pink Pad positioneringslösningar här.

Skriven av

Produktchef

Kari Mäkipää

Kari Mäkipää har arbetat på Steripolar Finland som produktchef inom positionering och patientvärme sedan 2005. Med sin bakgrund som sjuksköterska arbetar Kari för att hjälpa vårdpersonal att hitta de bästa lösningarna för patienternas bästa.