Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Meny
Produkter och lösningar Utställningar Blogg Aktuellt Om oss Lediga tjänster Kontakt

Verkligt välmående mäts inte i Excel

På Steripolar strävar vi efter bättre vård, snabbare tillfrisknande och färre vårddagar genom innovativa produkter och behandlingsmetoder. På så sätt skapar vi verkligt välmående för patienten och nytta för samhället. Därför räcker det inte med att bara beräkna enhetspriser – eftersom vi vet att vem som helst av oss när som helst kan vara patient.

När morgondagen spelar roll

För oss på Steripolar är det viktigt att vi agerar ansvarsfullt ur personalens, kundernas och samhällets perspektiv. I vårt dagliga arbete tillstår vi vårt ansvar gentemot miljön, ekonomin, personalen och de tjänster vi tillhandahåller.

Miljön där vi lever är viktig för oss. Vi strävar efter att inkludera miljöaspekten i all beslutsfattning och verksamhet, både internt i företaget och i de lösningar vi erbjuder våra kunder. Vi förväntar oss också att våra partners värderar ett miljöarbete. Vi åtar oss att följa miljölagar, myndighetsföreskrifter och andra bindande åtaganden. För betydande avvikelser, brister eller överträdelser har vi en anonym rapporteringskanal.

Vi har fokuserat vår expertis

  • Anestesi och intensivvård
  • Patient i operationssalen
  • Temperaturreglering
  • Diagnostik
  • Kirurgi och plastikirurgi
  • Smärtlindring och infusionsbehandlingar
  • Hygien och infektionskontroll
  • Sårvård och kompression