Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Meny
Produkter och lösningar Utställningar Blogg Aktuellt Om oss Lediga tjänster Kontakt

Integritetspolicy

Detta är Steripolars register- och integritetspolicy i enlighet med personuppgiftslagen (kapitel 10 och 24) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Upprättad den 22 september 2023. Senaste ändrad den 9 november 2023.

1RegisteransvarigSteripolar AB
Tryffelslingan 12, 181 57 Lidingö
018-430 09 80
info@steripolar.se
2Kontaktperson för registretPasi Hotinen
pasi.hotinen@steripolar.fi
040 664 1983
3Registerets namnSteripolar AB:s marknadsregister
4Rättslig grund och ändamål för behandling av personuppgifterDen rättsliga grunden för behandling av personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning är registeransvarigas legitima intresse (kundrelation och nykundsförvärv / direktmarknadsföring). Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att upprätthålla kundrelationer samt att kommunicera och marknadsföra produkter och tjänster som Steripolar erbjuder. Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.
5Uppgifter i registretUppgifter som lagras i registret inkluderar:
• Identifieringsinformation:
• Namn
• Befattning / titel
• Personens telefonnummer
• E-postadress

Övrig information:
• Arbetsplatsens namn
• Arbetsplatsens adress

Ytterligare information:
• Information relaterad till kundrelationer, beställda produkter och tjänsterUppgifterna lagras i registret tills vidare eller så länge personen är i den position där de kontaktas. Personen kan också när som helst begära att bli borttagen från Steripolar AB:s marknadsregister.
6Regelbundna datakällorUppgifter som lagras i registret samlas in från kunder via bland annat webbformulär, e-post, telefon, sociala medier, avtal, utställnings- och mässarrangemang samt kundmöten och andra situationer där kunden lämnar sina uppgifter.
7Regelbundna överföringar av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES Uppgifter överförs inte regelbundet till andra parter. Uppgifter överförs inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
8Principer för registerbeskyddVid behandlingen av registret följs noggrannhet och uppgifterna som hanteras via datasystem skyddas lämpligt. När registeruppgifter lagras på molntjänster säkerställs deras fysiska och digitala säkerhet på ett adekvat sätt. Registeransvarig ser till att lagrade uppgifter samt servrarnas användarrättigheter och andra uppgifter som är kritiska för säkerheten av personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast av de anställda vars arbetsuppgifter inkluderar det.
9Rätt till insyn och rätt att begära rättelse av uppgifterVarje person som finns i registret har rätt att granska de uppgifter som är lagrade om dem och begära korrigering av eventuell felaktig information eller komplettering av ofullständig information. Begäran bör skickas skriftligt till registeransvarig. Vid behov kan registeransvarig begära att begäran ställs av begäran om att personens identitet bekräftas. Registeransvarig svarar på begäran i enlighet med den tid som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).
10Andra rättigheter relaterade till behandling av personuppgifterDen person som finns i registret har rätt att begära att deras personuppgifter tas bort från registret (”rätten att bli bortglömd”). Likaså har den registrerade andra rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsning av behandlingen av personuppgifter i vissa situationer samt att ta emot sina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt användbart och maskinläsbart format samt att överföra sina personuppgifter till en annan registeransvarig. Begäran bör skickas skriftligt till registeransvarig. Vid behov kan registeransvarig begära att begäran om identitetsbekräftelse ställs. Registeransvarig svarar på begäran inom tiden som föreskrivs i EU:s dataskyddsförordning (vanligtvis inom en månad).