Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Meny
Produkter och lösningar Utställningar Blogg Aktuellt Om oss Lediga tjänster Kontakt

Säker desinfektion

Avancerade rengöringsmedel och metoder har väsentligt påverkat användningen av befintliga desinfektionsmedel (biocider) inom vården. Egenskaperna för rengöringsservetter idag är utmärkta och allrengöringsmedlet och högkvalitativt torkmaterial klarar standardiserade krav på mikrobiell reduktion. Så är förstås fallet med mikrofiberservetter för flera ändamål, men Steripolars nonwoven engångsservetter klarar även kraven i EN-standarden (EN 16615) när de är fuktade med enbart vatten.

Varför behöver vi desinfektionsmedel om vatten uppfyller kraven?

Det finns alltid situationer inom vården där det inte räcker med enbart ett allmänt rengöringsmedel. Studier har visat att cirka 60 % av patientrummens ytor innehöll sjukdomsframkallande mikrober efter noggrann avtorkning med ett allmänt rengöringsmedel. När samma studie utfördes med ett desinfektionsmedel sjönk andelen skadliga mikrober till 16 % (Manianet al. ICHE 2011; 32: 667-672 och Otter et al. JHI 2007; 67: 182-188). Detta förklaras av desinfektionsmedlets kontinuerliga verkan på den avtorkade ytan för att döda mikrober.

Situationer där användning av desinfektionsmedel är obligatoriskt dyker ständigt upp för att kontrollera epidemier eller mikrober som är svåra att förstöra. Däremot kan vi påverka arbets-, patient- och miljösäkerheten för de desinfektionsmedel vi använder. Endast biocidprodukter som uppfyller kraven i biocidförordningen får säljas och användas i Finland. Biocider övervakas av myndigheten TUKES (Chemical Safety Authority). Förfaranden för godkännande av biocidprodukter fastställs i biocidförordningen. Förordningen syftar till att förbättra marknaden för biocidprodukter i EU och att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Endast EN-testade (Euronorm) produkter används inom vården.

Eftersom biocider är giftiga för de kontrollerade organismerna kan de vara skadliga för andra organismer när de släpps ut i miljön och utgöra en risk för människors eller djurs hälsa vid användning. Vissa biocider kan ansamlas i miljön eller transporteras från marken till vattendrag.

Så här använder du biocider på ett säkert och hållbart sätt:

  1. Fundera på om användningen av en biocid är nödvändig eller om du kan använda andra metoder för att kontrollera mikrober.
  2. Kan den avsedda användningen återfinnas på biocidproduktens försäljningsförpackning? Om inte, använd inte produkten.
  3. Bekräfta doseringsmetoder och mängder. Följ instruktionerna på försäljningsförpackningen. Informationen ska finnas på förpackningen på svenska.
  4. Följ instruktionerna för att skydda dig själv.
  5. Kassera överskottet av biocid och dess förpackning enligt instruktionerna på försäljningsförpackningen.
  6. Läs säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatabladen på Steripolars hemsida hittar du på produktsidan i nedladdningsfilerna.

Skriven av

Steripolar