Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Meny
Produkter och lösningar Utställningar Blogg Aktuellt Om oss Lediga tjänster Kontakt

När morgondagen spelar roll

När morgondagen spelar roll

Miljön där vi lever är viktig för oss. Vi strävar efter att inkludera miljöaspekten i all beslutsfattning och verksamhet, både internt i företaget och i de lösningar vi erbjuder våra kunder.

Vi förväntar oss också att våra partners bedriver miljövänlig verksamhet. Vi är åtagit oss att följa miljölagar, myndighetsföreskrifter och andra bindande åtaganden.

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001.

Vår miljöpolicy

Våra huvudmål innefattas av:

  • Vi strävar efter att minimera mängden avfall som genereras på kontoret och på lagret samt ansvarar för rätt återvinning av avfall.
  • Vi tar hänsyn till miljöaspekter vid våra inköp och investeringsbeslut samt satsar på elektroniska system.
  • Vi arbetar för att minska miljöpåverkan från fordon och resor.
  • Vid val av leverantörer försöker vi välja samarbetspartners som tar hänsyn till miljöfaktorer i tillverkning och materialval.
  • När vi väljer produkter och tjänster är en av kriterierna deras påverkan på miljön, och vi strävar efter att välja produkter med hållbarhetsperspektiv.
  • Vi utvärderar miljöpåverkan under hela livscykeln för de produkter och metoder vi introducerar på marknaden.
  • Vi strävar efter att lansera lösningar som kan stödja våra kunders miljövänliga tankesätt.
  • Vi deltar i öppna diskussioner med våra kunder och andra intressenter om hur vi tillsammans kan göra mer hållbara miljöval.

Vi tar hänsyn till miljöpåverkan under hela livscykeln

Vi utvärderar miljöpåverkan under hela livscykeln för alla produkter och metoder vi lanserar på marknaden. Produkten har flera punkter i sin livscykel där vi kan påverka för att minimera dess miljöpåverkan.

Produktens engångs- eller återanvändbarhet är inte den enda faktorn som avgör en produkts miljövänlighet. Ofta är engångsprodukter inom hälsovården ett bättre alternativ, till exempel med tanke på patientsäkerheten. Hälsoteknikinnovationer och lösningar kan också indirekt minska miljöbelastningen.

Anmälningskanal för visselblåsning

För oss på Steripolar är det viktigt att vi kan ingripa mot missförhållanden, öka vårt ansvar och vår öppenhet samt utveckla vår verksamhet. Vi vill säkerställa att dessa mål uppfylls i vårt arbete, och därför har vi tillgång till en anonym anmälningskanal som tillhandahålls av vår samarbetspartner Whistleblower Partners. Du kan använda anmälningskanalen för att göra en anonym anmälan om överträdelser, missbruk eller misstankar om sådana som du vet eller misstänker vara i strid med nationell eller EU-lagstiftning.