Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content
Meny
Produkter och lösningar Utställningar Blogg Aktuellt Om oss Lediga tjänster Kontakt

Anmälningskanal för visselblåsning

För oss på Steripolar är det viktigt att vi kan ingripa mot missförhållanden, öka vårt ansvar och vår öppenhet samt utveckla vår verksamhet. Vi vill säkerställa att dessa mål uppfylls i vårt arbete, och därför har vi tillgång till en anonym anmälningskanal som tillhandahålls av vår samarbetspartner Whistleblower Partners. Du kan använda anmälningskanalen för att göra en anonym anmälan om överträdelser, missbruk eller misstankar om sådana som du vet eller misstänker vara i strid med nationell eller europeisk lagstiftning.

Ämnen för anmälan

Anmälningskanalen är en självständig och anonym kanal där du kan rapportera misstankar eller konkreta uppgifter om överträdelser, missbruk eller andra allvarliga ärenden. För att göra en anmälan behöver du inte ha faktiska bevis för dina misstankar. Dock är det förbjudet att medvetet lämna falska uppgifter till tjänsten, och en sådan anmälan kan leda till åtgärder.

Observera att vår anmälningskanal inte är avsedd för vanliga kundåterkopplingar eller reklamationer. Vår kundtjänsts kontaktuppgifter hittar du här.

Vem kan göra en anmälan?

Via anmälningskanalen kan en person som har kontakt med företaget i sitt arbete göra en anmälan. Personen kan vara till exempel en nuvarande eller tidigare anställd, en jobbsökande, en yrkesutövare, en obetald praktikant, en aktieägare eller en person som arbetar under övervakning av entreprenörer, underleverantörer eller leverantörer eller under deras ledning.

Att göra en anmälan

Du kan göra en anonym anmälan skriftligt via den här länken.

Anmälan är konfidentiell

Alla anmälningar hanteras på ett sätt som skyddar anmälarens identitet. Anmälningar hanteras av vår samarbetspartner Whistleblower Partners och behöriga personer som är bundna av särskilda tystnadsplikter. Kontakta oss för mer information om hur anmälningar behandlas.

Anmälaren har rätt till anonymitet under hela processen, och vår anmälningskanal ger möjlighet att kommunicera anonymt med mottagaren av anmälan om så önskas. Anmälaren kan också välja att avstå från anonymitet enligt EU-direktivet om skydd av anmälare, och anmälaren skyddas mot alla typer av repressalier som följd av att ha gjort en anmälan.

Anmälningsprocessen

Mottagaren av anmälan meddelas om att anmälan har mottagits inom sju dagar efter att anmälan har lämnats. På samma sätt ges information om behandlingen och åtgärder som vidtas baserat på behandlingen till anmälaren inom tre månader efter att anmälan har mottagits.

All kommunikation och övervakning av anmälningens status sker via anmälningskanalen, så det är viktigt att du sparar den personliga koden du fick i samband med anmälan. Du kan återvända till din anmälan endast med hjälp av denna kod.