Utställningar 2023

Under 2023 befinner vi oss på följande utställningar och mässor. Varmt välkomna att besöka oss i vår monter!

  • Dagkirurgiska konferensen | Stockholm | 29–30 maj
  • Omhändertagande av svår luftväg | Skeppsvik | 5–8 september
  • SLIPI:s årsmöte | Båstad | 6–8 september
  • SFEP:s jubileumsmöte | Göteborg | 8–9 september
  • Sårbehandlingssymposium | 19–20 september
  • SFAI/ANIVA-veckan | Umeå | 20–22 september
  • Hematologidagarna | Göteborg | 4–6 oktober
  • Robotkirurgi Utbildningsdagar | Stockholm
  • Intensivvårdsmötet | Sigtuna | 15–17 november