Steripolar AB - when outcomes matter

Vi är ett företag som med medicinteknisk utrustning och sjukvårdsprodukter riktar oss till aktörer inom hälso- och sjukvården. Vi fungerar som en sammanhållande länk mellan vård, produktutveckling och tillverkningsledet.

Vi vill delta i utvecklingen av den svenska sjukvården. Vi jobbar ständigt för att patienten ska få bättre vård och snabbare tillfriskning. Vårt mål är att ge marknaden nya innovationer och metoder som kan ge verkliga fördelar för patienter, personal och samhället.

 

Vi vill vara bra på det vi gör. Endast genom att vara bra själva, kan vi tillsammans med våra kunder utveckla deras verksamheter och hitta nya och bättre lösningar för dem. Vi vill också kontinuerligt lära oss mer, och genom detta kan vi utveckla och sätta upp nya mål till förmån för våra kunder.

 

Vi följer ständigt den tekniska utvecklingen och vad som händer i världen. Genom starka internationella nätverk kan vi söka och hitta nya innovationer till våra kunder - lösningar som effektiviserar verksamheten.

 

Miljön är viktigt för oss. Vår Steripolar koncern är miljöcertifierad och vi kräver också att våra partners har en miljömedveten verksamhet. Vi strävar efter att få till lösningar, som tillåter oss att stödja våra kunders miljömedvetenhet.

Steripolar Oy:

      

Steripolar AB:

Kort fakta