2022

  • Sårbehandlingssymposium 30-31 maj

  • SAMTIT 6-8 april

  • Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2022 6-8 april

  • SSiS Sårkonferens 27-28 april

  • Infektionsvecka och mikrobiologiskt vårmöte 10-13 maj

  • BTS Beauty Through Science 9-11 juni