Kära kund,

För oss på Steripolar är säkerheten och omsorgen för våra kunder och medarbetare högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om COVID-19 och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga och att säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa, samt minimera oro och risk för smittspridning.

Som leverantör till kritisk infrastruktur i Sverige är det viktigt att vi upprätthåller arbetet med våra kunder på ett sätt som inte riskerar hälsan för någon inblandad. Vi för löpande dialog med våra kunder om hur vi bäst kan upprätthålla våra skyldigheter gentemot dem, utifrån den rådande situationen. 

Med bakgrund mot det här har vi infört restriktioner, rekommendationer och förhållningsregler för bland annat resor i tjänsten för våra anställda, samt rekommenderar dem att ta möten online och telefon så långt det går och är rimligt.

Vi in- och utlevererar idag med full kapacitet. Vi står i tät kontakt med våra kunder och leverantörer för att framåt säkra tillgång av produktsortiment. Det råder hög efterfrågan inom anestesi och intensivvård, vilket kan resultera i längre leveranstider än vanligt.